• هلدینگ پمپیران
  • کارخانجات بهمن
  • پلاستیران
  • پمپیران
  • شرکت صنایع پمپ پرشیا
  • شرکت صنایع نوید سهند
  • شرکت تلمبه سازان