رونمایی از محصولات جدید در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

رونمایی از محصولات جدید در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب
رونمایی از محصولات جدید سری خانگی و سیرکولاتور اتاترم در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب مهر 1395 انجام خواهد شد .لازم به توضیح است که سری خانگی شامل مدلهای دو پروانه CB در 5 نوع و سری اتاترم خطی با قابلیت نصب عمودی در 8 نوع ، میباشند .
تاریخ درج: 1395/06/03