پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
شرکت صنایع نوید موتور در پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستمهای گرمایش و سرمایش 
حضور شما سروران گرامی در سالن 7 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران باعث خرسندی ما خواهد بود .
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
تاریخ نمایشگاه : 27 الی 30 مهر 95
تاریخ درج: 1395/07/12