بیستمین سالگرد تاسیس شرکت صنایع نوید موتور

بیستمین سالگرد تاسیس شرکت صنایع نوید موتور
شرکت صنایع نوید موتور به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس این شرکت و به مناسبت بیستمین بهار حضور در صنعت پمپ و الکترو پمپ سازی و رقابت سالم در این عرصه را به تمامی صنعت مردان و زحمتکشان این شرکت تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان آرزوی توفیق روزافزون برای یکا یک همکاران را داریم .
تاریخ درج: 1395/09/29