خانواده ی نوید موتور

خانواده ی نوید موتور
ما خانواده ی بزرگ نوید موتور هستیم که از سال 1375 پا در عرصه ی پر فراز و نشیب تولید و صنعت نهادیم و اکنون که به یاری خداوند و به کمک شما همراهان همیشگی موانع پیشرفتمان را پشت سر گذاشته ایم به آرمان خود که حضور در بازارهای جهانی به عنوان بزرگترین تولید کننده ی انواع الکترو پمپ آب و خطوط انتقال در خاور میانه است ، نزدیکتر گشته ایم به آرمانمان ایمان داریم و در این راه پر پیچ و خم از هیچ مانعی هراسی نداریم . 
تاریخ درج: 1395/09/29