دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب

حضور شما بازدید کنندگان گرامی را در دوازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گرامی میداریم .

تاریخ نمایشگاه : 4 لغایت 7 مهرماه 1395

ساعات بازدید : 9 صبح لغایت 17 بعد از ظهر

آدرس نمایشگاه : بزرگراه شهید چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان تهران - سالن 38B

تاریخ درج: 1395/06/03